Zakres usług

Naszym Klientom oferujemy kompleksową usługę prawną. Staramy się przedstawiać kilka rozwiązań oraz udzielać pomocy w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania.
W zakresie:

  • prawa rodzinnego,
  • prawa spadkowego,
  • prawa cywilnego,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa budowlanego,
  • prawa pracy,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa zamówień publicznych.

księgi prawnicze temida

Co wchodzi w zakres naszych usług prawnych?

Reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji, a także w postępowaniach polubownych, mediacjach i w postępowaniu egzekucyjnym. Prowadzimy windykację należności, uczestniczymy w negocjacjach ugodowych z dłużnikami, sporządzamy wezwania do zapłaty. Opracowujemy i opiniujemy projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością klienta. Prowadzimy obsługę organów osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu usług prawnych dla naszych klientów, dlatego stale monitorujemy zmieniające się przepisy i bierzemy udział w licznych szkoleniach.